ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง Exploring novel oxidized phospholipids to elucidate an exhaustive understanding of their function in lipid peroxidation-related diseases วิทยากร โดย Assistant Professor Dr. Mirinthorn Jutanom Department of Molecular Pathobiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ตึก R ห้อง R503 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ รศ.  Read More

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สพญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 601 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567

ผู้ปฏบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (อบรมภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 12.00 น. เเละอบรมภาคปฏิบัติ เวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ ห้อง L01

Dec 18, Pharmacology Research Day 2023

Department of Pharmacology kindly invites everyone to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2023 on Dec 18,2023 between 9.00 to 14.00 (Present 15 mins + Q&A 5 mins) หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Pharmacology Research Day Academic Year 2023 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. (Present 15 mins + Q&A 5 mins) 📍 R502  Read More

April 28, 2023 :ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL 2565

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รศ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์ ห้องปฏิบัติการ Pre-Clinical Animal Models Laboratory (Pr 503) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/COSHEMMU/videos/626473212288434https://science.mahidol.ac.th/news/apr65-28/

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KYw3UTt9dAEvLlGGFR-mdmLdwksAeAPX?fbclid=IwAR2G51_gG9oYe3iJbZTS9gwWTsAJ_EVepLgqk-W68fbGxIGxi_TbxrruSrk  

04 Aug,2022 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเภสัชวิทยา

ประกาศ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ข้างล่าง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php… หรือสอบถามโทร 022015013

July 21,2022 : บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565

บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาเภสัชวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ รศ.ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

June 1, 2022 :ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) ศ.ดร.ศุภโชค มั่งมูล ห้องปฏิบัติการ Laboratory for Cardiovascular Pharmacology (B511) 2) ผศ.ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร ห้องปฏิบัติการ Drug Metabolism (Pr521) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://science.mahidol.ac.th/news/apr65-28/

March 29, 2022 : พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส “พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา”   Highlight Topics – ประโยชน์ของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ การลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น – แหล่งข้อมูลการสืบค้นข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร – การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากหลอดทดลอง ในเซลล์ ในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ – ร่วมพูดคุยกับทีมวิทยากรในด้านของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่อาจสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 9.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/innovation_for_change_herb/ สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย * ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 24 มีนาคม 2565

Jan 25, 2022 : Special seminar by Ukrit Angkawinitwong

Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, cordially invite you to join our special seminar “Overcoming barriers of turning sciences into patient’s benefit” By Ukrit Angkawinitwong (Bsc Pharm, MSc, PhD, PGCert Law), Life Science Innovation Manager: Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust on Tuesday 25th January 2022 at 1:00 pm (Bangkok time) Join  Read More

Congratulations! to Assoc. Prof. Dr. Supachoke Mangmool for being appointed as “Professor”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรศุภโชค มั่งมูล (ภาควิชาเภสัชวิทยา) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา Congratulations! to Assoc. Prof. Dr. Supachoke Mangmool (Department of Pharmocology) for being appointed as “Professor”

Feb 2, 2021: Pharmacology research day

Department of Pharmacology kindly invites all staffs and students to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2020 on February 2,2021 between 9:30 to 13:00 To join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/98433404319?pwd=NXArV1gySVNEUmZJck9IZVpqc3NrQT09 Meeting ID : 984 3340 4319

Jan 8, 2021: สัมมนาพิเศษ “From bench to business: how my research shape me into a bioentrepreneur”

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง From bench to business: how my research shape me into a bioentrepreneur วิทยากร โดย เภสัชกร ดร. อุกฤษ อังควินิจวงศ์ (ภบ., MSc, PhD, PgCert Law) Technology Transfer Fellow, LifeArc, UK ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยเข้าร่วมงานผ่านลิ้งค์ Url: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=med9b6c690c40b8390a372dffd642b75a Meeting number: 158 499 2013 Password: scpm12345  Read More

Oct 15, 2020: Nobel Prize in Science Cafe Vol.3 “ไวรัสตับอักเสบซี”

วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 2563 นี้ เวลา 11:00 – 12:00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ และเรื่องราวการค้นพบโครงสร้างไวรัส​ ซึ่งนำไปสู่การหายารักษาโรคได้สำเร็จ!! ในงานเสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน ไวรัสตับอักเสบซี  กับวิทยากรแนวหน้า – รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา – รศ. ดร.วิไล หนุนภักดี เทียนรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี – รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . ดำเนินรายการโดย – ผศ. ดร. พญ.พิมทิพย์ สังวรินทะ  Read More

Oct 21, 2020: The 62nd MUSC

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 62 วันที่ 21 ต.ค. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท . พบกับกิจกรรมเด่น ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “Challenges for Mahidol University in the Post COVID-19 Era” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล . พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล 3 รางวัลใหญ่ “Mahidol Science Communicator Award” รางวัลแรกและที่แรกของประเทศไทย!! รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 . และกิจกรรมอื่น ๆ  Read More

Sep 30, 2020: MUSC Staff Retirement Ceremony

Please join us to give a big thanks and farewell to khun Prapa Boonprasert, a  general officer. She has been working as a support staff at Department of Pharmacology for more than 20 years.    

First drug that can slow Alzheimer’s dementia

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online (22 October 2019) A US drug company says it has created the first therapy that could slow Alzheimer’s disease, and it is now ready to bring it to market. Currently, there are no drugs that can do this – existing ones only help with symptoms. Biogen says it will  Read More

Dec 26-28, 2019: ICABST Conference

2019 International Conference on Advances in Biological Science and Technology is organized by Asia-Pacific Association of Natural Science and Engineering and Maejo University (Thailand), will be held in Bangkok, Thailand during December 26-28, 2019. ICABST2019 will include keynote speeches, invited speeches, oral presentations and poster presentations. The conference certification will be issued to all attendees  Read More

Jul 10, 2019: 100 years of Prof.Stang Mongkolsuk

ขอเชิญร่วมงาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : “One in a hundred” Science Fair ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ในวันพุธที่ 10 ก.ค. 2562 ช่วงเช้า : พิธีทำบุญ  ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9.45 – 10.00 น.     ลงทะเบียน 10.10 – 11.00 น.   พิธีสงฆ์ 11.10 – 12.00 น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 11.30 – 13.00 น.   ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอาคารสตางค์ มงคลสุข ช่วงบ่าย :  Read More

Apr 1, 2019: Special seminar

All are invited to attend special seminar : The prediction of ADME parameters in drug discovery and preclinical drug development using in vitro and in silico approaches

Dec 12, 2018: Special Seminar

All are welcome to special seminar “Blood-Brain Barrier Function in Alzheimer’s Disease Novel Strategies to improve Aß Clearance “

Oct 24, 2018: 60th years MUSC

For more information and registration: http://science.mahidol.ac.th/60thmusc/ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และสักการะรูปหล่อ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม 08:30 – 09:45 – ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102 10:15 – 11:30 – พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 12:00 – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ใต้โถงตึกกลม เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง L01 ตึกกลม 13:15 – 15:00 – ร่วมฟังเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60  Read More

Nov 25, 2018: MUSC 60 Run

วัตถุประสงค์  เฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 กำหนดวันจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น. สถานที่จัดงาน จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภทกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ ชาย   :  ต่ำกว่า 20 ปี,   Read More

Sep 11, 2018: Annual Merit Making 2018

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ตึกพีอาร์ ชั้น 5 ภาควิชาเภสัชวิทยา ตอบรับเข้าร่วมงานที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRjSwg71Wjj2PsdvrH2BTOlDuzzDFJbduW-bzc_HjXG-Bsdw/viewform?usp=pp_url

Jul 11, 2018: Science Cafe

ขอเชิญร่วมเสวนาพิเศษ Science Cafe’ ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” สนใจสมัครได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/Register/register11072018.php วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล กาญจนบุรี, รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา, รศ.ดร.พญ.ณัฎฐินี จันทรรัตโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา, ดร.สิริยุภา เนตรมัย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ ดำเนินรายการโดย ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2561 วลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

Apr 27, 2018: Special Lecture

  ภาควิชาเภสัชวิทยาขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Apr 25, 2018: Special Seminar

Special Seminar: 25 April 2018 Department of Pharmacology is pleased to special seminar “How to Thrive as an Academic”.

Apr 26, 2018: WEB OF SCIENCE Training and Workshop

WEB OF SCIENCE Training and Workshop How to use Web of Science (WOS) & Journal Citation Report (JCR) ? 26th April 2018 Time 09.00-11.00 a.m. at Room P114 Training and workshop provides by Stang Mongkolsuk Library and Information Devision More information: https://stang.sc.mahidol.ac.th/register/register26042018.php

Feb 12, 2018: Nobel Laureate Lecture

Nobel Laureate Lecture “My Journey to Stockholm” Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016) Time 1.30-4.30 p.m. at Lecture Building, L01 Hall Faculty of Science, Mahidol University Rama VI Road, Phayathai, Bangkok. February 12, 2018 Online registration: http://science.mahidol.ac.th/Register/register12022018.php

Jan 31, 2018: Science Cafe

Science cafe’ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาแบบสบาย ๆ สไตล์ Science Café ตอน จันทรุปราคา และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พิเชษฐ กิจธารา ในวันที่ 31 มกราคม  2561  เวลา 15.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม N 101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) และขอเชิญชมจันทรุปราคาเต็มดวง พร้อมฟังการบรรยายและเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จากทีมผู้บรรยาย เวลา 19.30 น.-21.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)  Read More

Apply now

Application and Admission Timelines for Graduate Programs, Faculty of Science, Mahidol University 1st Round Application http://science.mahidol.ac.th/admission2018/  

Nov 3-4, 2017: MU Open House 2017

คณะวิทยาศาสตร์ Mahidol Admission    Google Map สถานที่ อาคารสิริวิทยา บริเวณ ห้อง 219 ชั้น 2 Mahidol Openhouse    Google Map สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา กินให้สวย กินเป็นยา ให้ความรู้เรื่องอาหาร สมุนไพร เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค Registration: https://www.mahidol.ac.th/openhouse/