Nov 25, 2018: MUSC 60 Run

วัตถุประสงค์

 1.  เฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา
 4. เพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

กำหนดวันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น.

สถานที่จัดงาน

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภทกิจกรรม

 • วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  ชาย   :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  หญิง  :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.30  น. ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

เส้นทางการแข่งขัน :

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากจุดปล่อยตัวบริเวณหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มุ่งหน้าไปยังสวนสมุนไพรวิ่งเข้าถนนชนนีประทานอ้อมมหิดลสิทธาคารวนถนนเทิดจักรี ออกถนนผสานเทศไทย จุดรับน้ำที่ 1 ที่บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งตรงไปถนนกันภัยมหิดลผ่านหน้าสำนักงานอธิการบดีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจิตตสมาน หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านถนนสานสัตยา ผ่านหน้าสถาบันวิจัยโภชนาการ เลี้ยวซ้ายออกถนนพูนผลประชา วิ่งกลับหน้าอาคารสิริวิทยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมานะมั่นคง เลี้ยวซ้ายถนนดำรงวิจัย
จุดรับน้ำที่ 2 ที่บริเวณหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งหน้าสู่ถนนปัญญาแผ่นดิน เข้าถนนวิชาชื่นชน จุดรับน้ำจุดที่ 3 ที่บริเวณหน้าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ออกสู่ถนนวิถีปัญญามุ่งหน้าสู่เส้นชัย ณ บริเวณจุดปล่อยตัว

วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วิ่งเช่นเดียวกันแต่วน 2 รอบโดยรับริสแบนด์ที่บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการวิ่งสิ้นสุดรอบที่ 1

อัตราค่าสมัคร

 •   วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon)  500  บาท
 •   เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)  500  บาท

(ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนที่กำหนดคือ 2,500 คน)

การรับสมัคร

รับสมัคร Walk in
ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายารับสมัครทางออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน 2561  (ปิดระบบลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน 2,500 คน)For more information: http://science.mahidol.ac.th/running/#home

 

 

Posted in News & Events.