Nov 3-4, 2017: MU Open House 2017

คณะวิทยาศาสตร์ Mahidol Admission    Google Map สถานที่ อาคารสิริวิทยา บริเวณ ห้อง 219 ชั้น 2 Mahidol Openhouse    Google Map สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา กินให้สวย กินเป็นยา ให้ความรู้เรื่องอาหาร สมุนไพร เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค Registration: https://www.mahidol.ac.th/openhouse/  

Nov 15, 2017: 59th MUSC

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560   program15112017

Sep 13, 2017: Junior Science Club

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 1 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ในหัวข้อเรื่อง”เคมีโอลิมปิก 2017 วิชาการและภาพแห่งความทรงจำ” โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข และ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 13.30-16.30 น.    

Amputation Risk for Canagliflozin

Since 2013, U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Canagliflozin for used to lower blood suger in adult with type 2 diabetes by causing the kidneys to remove sugar from the body through the urine. It is belongs to a class of drugs called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors. The CANVAS (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study) and  Read More

FDA Warning: Fluoroquinolone

It is important to see a doctor right away if you or someone you know is experiencing symptoms such as a pain on your tendon, muscle weakness or numbness in your arms or legs while taking fluoroquinolone medicine, that is a sign that you might consider to discontinue your medication and contact your physician. According  Read More

May 18, 2017: Special Talk “Ransomware”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาพิเศษ “Warning! Ransomware Wannacry” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล Ransomware คืออะไร เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกี่ยวข้องไหม มีผลกระทบอย่างไรกับชีวิต และจะป้องกันได้อย่างไร วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 13:30-15:00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Apr 19, 2017: Science Cafe

Science Café หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand; Chemistry talk series ตอน Back to the IChO วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โทร. 02-201-5071, 5090   Online register: http://science.mahidol.ac.th/Register/register19042017.php      

Mar 9, 2017: Tech Planter in Thailand 2017

Business Talk Series by BDU Topic ” Tech Planter in Thailand 2017″ by Leave a Nest Co.,ltd. Time 13.30-15.30 pm. at K102 Meeting Room, Faculty of Science, Mahidol University Rama VI Road, Phayathai, Bangkok. 9th March 2017   For more information: http://science.mahidol.ac.th/Register/register09032017.php  

21 Dec 2016: SciFinder Training and Workshop

SciFinder Training and Workshop December 21, 2016 Time 01:30-04:15 pm. at Stang Mongkolsuk Learning Center, 1st Physics Building, Faculty of Science, Mahidol University Registration: http://stang.sc.mahidol.ac.th/reg/register21122016.php

15 Jul 2016: พิธีทำบุญครบรอบ 97 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 97 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และน้อมรำลึกถึงพระคุณของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม  2559  เวลา 09.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โทร. 02-201-5071, 5090 Register: http://science.mahidol.ac.th/Register/register15072016.php :: กำหนดการ :: 09.45 – 10.00 :  ลงทะเบียนผู้ร่วมพิธีทำบุญ บริเวณหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข 10.00 – 10.10 :  ชมวีดิทัศน์ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข 10.45 – 11.35 : คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล  Read More

7 Jul 2016: Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan

Date: Thursday, July 7, 2016; 14:00 -16:00 Venue:  K102 Meeting Room, Chalermprakiet Building, Mahidol University, Phayathai Campus Register: http://science.mahidol.ac.th/Register/Schedule07072016.php SCHEDULE 14:00-14:30   Registration 14:30-14:40   Welcome address and opening remarks from Mahidol University   -Assist. Prof. Tanakorn Osotchan, Deputy Dean for Research, Faculty of Science, Mahidol University 14:40-14:45   Photo session 14:45-15:00   Introduction of JSPS activities in Asia –Prof. Kuniaki Yamashita,  Read More

1 Jun 2016: Special Seminar of UEA Guest of Honor

Special Seminar of UEA Guest of Honor “Greenhouse gases and bioenergy: Theologians and radicals have a laugh whilst Martians eat metals” by Prof.  David Richardson Vice Chancellor, University of East Anglia, UK “A non-stick solution to a world-wide problem”  by Dr. Susan Matthews at Stang Mongkolsuk Conference Room, Faculty of Science, Mahidol University Rama VI  Read More

30 Mar 2016: Meet the Dean

Faculty of Science is pleased to invite all faculties and staffs to attend “Meet the Dean” on Wednesday, 30th March 2016 from 13:30-15:30 Hrs. at L01 Lecture Hall, Faculty of science, Phayathai campus. If you would like to participate, kindly submitted an online registration at http://www.sc.mahidol.ac.th/register      

16 Feb 2016: Science Cafe “Gravitational Waves”

Science  Cafe “Gravitational Waves” Date: February 16, 2016 Time: 10.00 am – 12.00 pm Venue: Stang Mongkolsuk Conference Room For more information: http://www.sc.mahidol.ac.th/Register/register16022016.php