Oct 24, 2018: 60th years MUSC

For more information and registration: http://science.mahidol.ac.th/60thmusc/ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และสักการะรูปหล่อ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม 08:30 – 09:45 – ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102 10:15 – 11:30 – พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 12:00 – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ใต้โถงตึกกลม เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง L01 ตึกกลม 13:15 – 15:00 – ร่วมฟังเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60  Read More

Nov 25, 2018: MUSC 60 Run

วัตถุประสงค์  เฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 กำหนดวันจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น. สถานที่จัดงาน จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเภทกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ ชาย   :  ต่ำกว่า 20 ปี,   Read More

Sep 11, 2018: Annual Merit Making 2018

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ตึกพีอาร์ ชั้น 5 ภาควิชาเภสัชวิทยา ตอบรับเข้าร่วมงานที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRjSwg71Wjj2PsdvrH2BTOlDuzzDFJbduW-bzc_HjXG-Bsdw/viewform?usp=pp_url

Jul 11, 2018: Science Cafe’ ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน”

ขอเชิญร่วมเสวนาพิเศษ Science Cafe’ ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” สนใจสมัครได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/Register/register11072018.php วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล กาญจนบุรี, รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา, รศ.ดร.พญ.ณัฎฐินี จันทรรัตโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา, ดร.สิริยุภา เนตรมัย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ ดำเนินรายการโดย ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2561 วลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

Apr 27, 2018: Special Lecture

  ภาควิชาเภสัชวิทยาขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Apr 26, 2018: WEB OF SCIENCE Training and Workshop

WEB OF SCIENCE Training and Workshop How to use Web of Science (WOS) & Journal Citation Report (JCR) ? 26th April 2018 Time 09.00-11.00 a.m. at Room P114 Training and workshop provides by Stang Mongkolsuk Library and Information Devision More information: https://stang.sc.mahidol.ac.th/register/register26042018.php

Feb 12, 2018: Nobel Laureate Lecture

Nobel Laureate Lecture “My Journey to Stockholm” Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016) Time 1.30-4.30 p.m. at Lecture Building, L01 Hall Faculty of Science, Mahidol University Rama VI Road, Phayathai, Bangkok. February 12, 2018 Online registration: http://science.mahidol.ac.th/Register/register12022018.php

Jan 31, 2018: Science Cafe

Science cafe’ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาแบบสบาย ๆ สไตล์ Science Café ตอน จันทรุปราคา และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พิเชษฐ กิจธารา ในวันที่ 31 มกราคม  2561  เวลา 15.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม N 101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) และขอเชิญชมจันทรุปราคาเต็มดวง พร้อมฟังการบรรยายและเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จากทีมผู้บรรยาย เวลา 19.30 น.-21.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)  Read More

Chulabhorn Royal Academy International Conference

เนื่องในงานประชุมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy International Conference (CRAIC) เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ CRI Convention Center กรุงเทพ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานดังนี้ 1. น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ นำเสนอ แบบ oral presentation 2. น.ส.กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยมี ผศ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Apply now

Application and Admission Timelines for Graduate Programs, Faculty of Science, Mahidol University 1st Round Application http://science.mahidol.ac.th/admission2018/  

แสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ของหลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ทั้ง 3 ท่าน คือ 1. ทพ. กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล 2. ภ.ญ. ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 3. น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผ่อง ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ

Nov 3-4, 2017: MU Open House 2017

คณะวิทยาศาสตร์ Mahidol Admission    Google Map สถานที่ อาคารสิริวิทยา บริเวณ ห้อง 219 ชั้น 2 Mahidol Openhouse    Google Map สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา กินให้สวย กินเป็นยา ให้ความรู้เรื่องอาหาร สมุนไพร เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค Registration: https://www.mahidol.ac.th/openhouse/  

Nov 15, 2017: 59th MUSC

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560   program15112017

Sep 13, 2017: Junior Science Club

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 1 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ในหัวข้อเรื่อง”เคมีโอลิมปิก 2017 วิชาการและภาพแห่งความทรงจำ” โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข และ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 13.30-16.30 น.    

Amputation Risk for Canagliflozin

Since 2013, U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Canagliflozin for used to lower blood suger in adult with type 2 diabetes by causing the kidneys to remove sugar from the body through the urine. It is belongs to a class of drugs called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors. The CANVAS (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study) and  Read More

FDA Warning: Fluoroquinolone

It is important to see a doctor right away if you or someone you know is experiencing symptoms such as a pain on your tendon, muscle weakness or numbness in your arms or legs while taking fluoroquinolone medicine, that is a sign that you might consider to discontinue your medication and contact your physician. According  Read More

May 18, 2017: Special Talk “Ransomware”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาพิเศษ “Warning! Ransomware Wannacry” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล Ransomware คืออะไร เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกี่ยวข้องไหม มีผลกระทบอย่างไรกับชีวิต และจะป้องกันได้อย่างไร วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 13:30-15:00 น. ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Apr 19, 2017: Science Cafe

Science Café หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand; Chemistry talk series ตอน Back to the IChO วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โทร. 02-201-5071, 5090   Online register: http://science.mahidol.ac.th/Register/register19042017.php      

Mar 9, 2017: Tech Planter in Thailand 2017

Business Talk Series by BDU Topic ” Tech Planter in Thailand 2017″ by Leave a Nest Co.,ltd. Time 13.30-15.30 pm. at K102 Meeting Room, Faculty of Science, Mahidol University Rama VI Road, Phayathai, Bangkok. 9th March 2017   For more information: http://science.mahidol.ac.th/Register/register09032017.php  

21 Dec 2016: SciFinder Training and Workshop

SciFinder Training and Workshop December 21, 2016 Time 01:30-04:15 pm. at Stang Mongkolsuk Learning Center, 1st Physics Building, Faculty of Science, Mahidol University Registration: http://stang.sc.mahidol.ac.th/reg/register21122016.php

15 Jul 2016: พิธีทำบุญครบรอบ 97 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 97 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และน้อมรำลึกถึงพระคุณของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม  2559  เวลา 09.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โทร. 02-201-5071, 5090 Register: http://science.mahidol.ac.th/Register/register15072016.php :: กำหนดการ :: 09.45 – 10.00 :  ลงทะเบียนผู้ร่วมพิธีทำบุญ บริเวณหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข 10.00 – 10.10 :  ชมวีดิทัศน์ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข 10.45 – 11.35 : คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล  Read More

7 Jul 2016: Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan

Date: Thursday, July 7, 2016; 14:00 -16:00 Venue:  K102 Meeting Room, Chalermprakiet Building, Mahidol University, Phayathai Campus Register: http://science.mahidol.ac.th/Register/Schedule07072016.php SCHEDULE 14:00-14:30   Registration 14:30-14:40   Welcome address and opening remarks from Mahidol University   -Assist. Prof. Tanakorn Osotchan, Deputy Dean for Research, Faculty of Science, Mahidol University 14:40-14:45   Photo session 14:45-15:00   Introduction of JSPS activities in Asia –Prof. Kuniaki Yamashita,  Read More