โครงการอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin” ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2558 (เวลา 9.00 – 15.00 น.)

รายละเอียดดูที่เว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/TR0057_th.php

Posted in News & Events.