Nov 15, 2017: 59th MUSC

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

program15112017

Posted in News & Events.