อบรมพิเศษ ICT Literacy “Cloud Storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า”

กระแส Cloud Technology ยังคงมาแรง

ว่าแต่คุณรู้จักมันดีรึยัง ...
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดอบรมพิเศษ ICT Literacy
"Cloud Storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า"...
มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Cloud Storage และเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น วันอังคารที่ 28 เมษายน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ เวลา 13:30-16:30 น.

สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
http://stang.sc.mahidol.ac.th/AIT/ITUserClub/index.php
หรือโทร. 5726

Posted in News & Events.