ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

📢 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KYw3UTt9dAEvLlGGFR-mdmLdwksAeAPX?fbclid=IwAR2G51_gG9oYe3iJbZTS9gwWTsAJ_EVepLgqk-W68fbGxIGxi_TbxrruSrk

 

Posted in News & Events.