ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง Exploring novel oxidized phospholipids to elucidate an exhaustive understanding of their function in lipid peroxidation-related diseases วิทยากร โดย Assistant Professor Dr. Mirinthorn Jutanom Department of Molecular Pathobiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ตึก R ห้อง R503

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ รศ. ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
Email : noppawan.phu@mahidol.ac.th

Posted in News & Events.