คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567

ผู้ปฏบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (อบรมภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 12.00 น. เเละอบรมภาคปฏิบัติ เวลา 13.00 – 16.30 น.)
ณ ห้อง L01

Posted in News & Events.