ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบตำลึงต่อการรักษาแผลบนผิวหนัง

Download the PDF file .