ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ Convention Hall @ Rama Garden Hotel

Posted in Activities.