ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

 

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Posted in News & Events.